Klíčový pracovník

Jedná se o pracovníka našeho zařízení, který se stará o určitou skupinu klientů. V jeho zájmu je naplňovat jejich přání a potřeby.

Klíčový pracovník plánuje s klientem schůzky a společně pracují na sestavení Individuálního plánu.

Při příchodu klienta do zařízení je z řad zaměstnanců vybrán pracovník, který klientovi pomáhá s prvními zážitky a dotazy kolem ubytování. Klíčový pracovník spolupracuje s ostatními zaměstnanci a předává jim informace za účelem zkvalitnění poskytované služby. Důvěrné informace zůstanou mezi klientem a Klíčovým pracovníkem.

Klíčový pracovník si s klientem domluví schůzku alespoň jedenkrát měsíčně nebo individuálně dle potřeby.

Další důležitou informací je, že klient má právo požádat o změnu klíčového pracovníka. S tímto přáním se může kdykoliv obrátit na vedení zařízení.


 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B