Aktivizační činnosti

Cílem aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta poskytnutí potřebné dávky fyzické činnosti, sbližování a společenský život. Aktivity slouží klientům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu klienta.

Časový program aktivizačních činností je vždy veřejně dostupný na nástěnkách domova pro seniory a klienti jsou s ním dále seznámeni vždy v pondělí na "Otvírání týdne".

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

 • Ergoterapie je druh pracovní terapie založené na činnosti přiměřené zdravotním schopnostem a je specifikována jako:
  • kondiční, při které využíváme činnosti jako kreslení, hraní stolních her, ruční práce
  • cílená pro udržení zdravé a obnovení postižené funkce – zvýšení síly svalů, hybnost ruky, zlepšení přesnosti pohybů
  • zaměřená na soběstačnost, kdy nacvičujeme činnosti běžné pro každodenní život, jako např. osobní hygiena, oblékání, stravování, nakupování.
 • Trénování paměti – používání různých technik, jak zlepšovat, udržet a rozvíjet mentální   schopnosti.
 • Terapeutické techniky:
  • výtvarné techniky – malba, kresba, malování na sklo, ubrousková technika;
  • textilní techniky – vyšívání, pletení;
  • práce s keramickou hlínou,
  • práce s pedigem,
  • práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců;
  • práce s hmotou – modelování, tvarování
  • pečení a vaření
  • nácvik jemné motoriky – navlékání korálků, skládání puzzle.
 • Canisterapie (práce se psy) je v domově seniorů využívána jako podpůrná léčba pohybového aparátu, ale především psychiky, neboť se zabývá duševní i fyzickou stránkou klienta. Své uplatnění nachází především u klientů s větší mírou závislosti a u osob nedůvěřivých a úzkostných.
 • Sportovní činnosti, při kterých klienti mají možnost vlastní realizace v jednoduchých sportovních disciplínách a zlepšují si tak fyzickou kondici.
 • Společenské programy zajišťují pasivní zábavu, kdy v domově seniorů vystupují žáci mateřských, základních i uměleckých škol, herci, zpěváci, hudební kapely, kouzelníci.
 • Hudební programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení a poslech reprodukované hudby.
 • Vzdělávací programy jsou zaměřené přednášky na téma zdravý životní styl, historii, cestování apod. Společné čtení z denního tisku je aktivitou na skupince.
 • Oslava narozenin klientů domova seniorů je plánována dle jejich přání, zejména při kulatých   jubilejních.
 • Náboženské programy. V kapli domova seniorů je jedenkrát týdně (ve čtvrtek) sloužena mše svatá. Jedenkrát týdně v úterý probíhá duchovní čtení dle potřeb klientů.
 • Práce na počítači – je používán speciální program NEURON, jedná se kompletní program pro trénink mozku, dále jsou využívány logické hry a v neposlední řadě internet.

 

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B