Lékařská péče

Lékařská péče je uživateli poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

Ambulantní péče je zajišťována ošetřujícím lékařem. Ošetřujícím lékařem je praktický lékař a lékař poskytující klientovi specializovanou ambulantní zdravotní péči (např. psychiatr).

Ústavní péče je klientům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici, a to zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře.

Ošetřující lékař

Při nástupu do domova seniorů se uživatel může registrovat k praktickému lékaři, který v domově seniorů zajišťuje pravidelné návštěvy a ordinace nebo si ponechá svého ošetřujícího lékaře. Pokud uživatel požádá o převzetí do péče, vyplní registrující lékař registrační list. Současně si vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče.

Pravidelné lékařské návštěvy, dle zdravotního stavu uživatelů, zajišťuje v domově seniorů:

MUDr. Václav Balner, praktický lékař pro dospělé, a to pravidelně každé pondělí od 6.30 hod. do 8.30 hod., v úterý od 16.00 hod. a ve čtvrtek od 6.30 hod. do 8.30 hod. K akutním stavům dochází ve svých ordinačních hodinách dle potřeby.

Telefonní kontakt: 567 210 064, 606 741 488

Ostatní ošetřující lékaři dochází do domova seniorů s ohledem na zdravotní stav uživatele.

Na konziliární vyšetření do domova seniorů dochází:

MUDr. Zuzana Sedláčková, psychiatr, vždy pravidelně ve středu od 8.00 hod - 12.00 hod.

Dokumentaci o léčbě uživatele vede a archivuje ošetřující lékař.

Žádný ošetřující lékař není k domovu seniorů smluvně vázán, neboť z hlediska lékařské péče (na základě registrace) se jedná o smluvní vztah mezi lékařem a pacientem. Lékař je za svou péči přímo odpovědný svému pacientovi.

Informace o zdravotním stavu uživatele

O zdravotní anamnéze uživatele smí oprávněné osoby informovat pouze ošetřující lékař uživatele.

Oprávněnou osobou se rozumí klient domova pro seniory, osoba blízká nebo osoba uživatelem určená. Za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednají jejich zákonní zástupci (opatrovníci).

Informace poskytují ošetřující lékaři v době návštěv v domově seniorů, případně telefonicky na uvedených číslech.

 

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B