Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská péče je v domově seniorů zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je uživatelům zajišťována podpora a pomoc, a to v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • příprava stravy, podávání, porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu
 • mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o dutinu ústní, vlasy, nehty, holení
 • výkon fyziologické potřeby včetně hygieny
 • vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, stání
 • chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů
 • výběr oblečení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání
 • orientace v přirozeném prostředí
 • provedení jednoduchého ošetření
 • dodržování léčebného režimu

Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není klient schopen zvládnout jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání jídla, mytí nádobí, péče o lůžko, obsluha běžných domácích spotřebičů, manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním pokoje.

Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

 

Základní a specializovaná ošetřovatelská – zdravotní péče:

je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře a odborně způsobilým personálem. Jedná se především o tyto výkony:

 • odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu
 • aplikace léčebné terapie – podávání léků nebo dohled nad jeho užíváním formou injekční nebo sondou apod.
 • příprava a aplikace infúzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti
 • aplikace inhalační léčebné terapie
 • péče o ránu
 • klysma, ošetření permanentních katetrů a zavádění permanentních katetrů u žen (vysvětlení.: zavádění permanentních katetrů u mužů provádí pouze lékař)
 • vyšetření klienta přístrojovou technikou (měření tlaku, pulsu), ošetření kožních lézí přístrojovou technikou, ošetření stomií
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Pro specializovaná vyšetření a ošetření jsou uživatelům zprostředkována příslušná zdravotnická zařízení.

 

Úhrada za ošetřovatelskou a zdravotní péči

Ošetřovatelská péče je plně hrazena z příspěvku na péči.

Základní a specializovaná ošetřovatelská – zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B