Ubytování pro klienty

Služba je zajišťována ve dvou objektech, vzájemně propojených jídelnou a dalšími společnými prostorami, a to ve dvaceti devíti dvoulůžkových a patnácti jednolůžkových pokojích, celková kapacita zařízení je 146 lůžek. Sociální zařízení je společně vždy pro buňku (tzn. pro 2 – 3 pokoje).

Pokoje jsou vybaveny nábytkem domova seniorů a klient  si může doplnit vybavení pokoje vlastními, drobnými předměty a elektronikou. Každý pokoj je vybaven signalizačním zařízením, přípojkou pro televizi.

Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče uzavřené mezi domovem seniorů a klientem služby v souladu s individuálním plánem, který je souhrnem těch osobních cílů, jichž chce klient  dosáhnout ve spolupráci s poskytovatelem služby tak, aby poskytování služby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace klienta.

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B